Skipp navigasjon

Offentlig sektor

Oslo Economics skal levere analyser og rådgiving til Nasjonalt program for leverandørutvikling i perioden 2021-2024

Nasjonalt program for leverandørutviklings mål er å bidra til innovasjon i offentlig sektor og i næringslivet når offentlig sektor gjennomfører […]

Utredning om virkninger av store offentlige kontrakter

Oslo Economics har i samarbeid med Inventura gjennomført en utredning på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet av virkingene av store […]

Analyse av tiltak for å fremme like konkurransevilkår for offentlige og private aktører

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Oslo Economics gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av tiltak for å sikre like konkurransevilkår for offentlige […]

Virksom konkurranse i markedene for tiltak og tjenester til barnevernet

Barnevernet kjøper inn tiltak og tjenester fra private, både fra ideelle og kommersielle leverandører i stort omfang. Kommunalt og statlig […]

Følgeevaluering av kompetansesatsinger i barnevernet 2018–2024

Regjeringen lanserte høsten 2017 strategien: «Mer kunnskap – bedre barnevern. Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018 – 2024». Oslo Economics […]

Evaluering av statens innkjøpssenter

Oslo Economics og Inventura har sammen evaluert Statens innkjøpssenter. Statens innkjøpssenter ble opprettet i 2016 som en fireårig prøveordning, og […]

Konseptvalgutredning om deling av offentlige data

Oslo Economics har bistått Difi med å utarbeide konseptvalgutredning om deling av offentlige data. Vi har hatt hovedansvar for alternativanalysen, […]

Kartlegging av arbeidsdelingen på arkivområdet

Oslo Economics, sammen med Anneli Sundqvist (PhD) og Lars-Erik Hansen (PhD) ved OsloMet, har utført en kartlegging av den lovfestede […]

Evaluering av Norsk Tipping og Norsk Rikstoto ferdigstilt

På oppdrag for Kulturdepartementet har Oslo Economics, i samarbeid med Wikborg Rein advokatfirma og Ståle Pallesen ved institutt for samfunnspsykologi […]

Virkninger av nye samfunnshensyn i offentlige anskaffelser

Det offentlige må ivareta mange hensyn i sine anskaffelser. Innkjøpene skal bidra til mest mulig effektiv ressursbruk, men også bidra […]

Status og råd for etikkarbeid i kommunesektoren

Oslo Economics har, sammen med Kantar TNS og Professor Tina Søreide ved NHH, gjennomført oppdraget «Status og råd for etikkarbeid […]

Muligheter og utfordringer for kunnskapsbyen Bærum

Oslo Economics har på oppdrag fra Bærum kommune utredet muligheter og utfordringer i etableringen av en kunnskapsby i Bærum. Det […]