Skipp navigasjon

Hvordan er det gunstig å organisere et nytt hurtigbåttilbud i Innlandet? 

23.02.2023 - Offentlig sektor

Innlandet fylkeskommune, sammen med Hamar og Gjøvik kommune ønsker å realisere en utslippsfri hurtigbåt på Mjøsa. Båten skal gå mellom Hamar og Gjøvik, og knytte regionen tettere sammen. Det har tidligere blitt gjennomført en mulighetsstudie og en virkningsanalyse, og nå skal Oslo Economics utrede hvordan et mulig samband bør organiseres. Dette innebærer en vurdering av egnet samarbeidsform mellom Innlandet, Hamar og Gjøvik, altså eierskap og selskapsform i det interkommunale samarbeidet. Organisering og kontraktsform på sambandet, skal det være egenregi, konkurranseutsetting eller en hybrid versjon, og, avhengig av dette, eierskap til infrastrukturen på land. Vi skal videre se på konsekvensene av valg knyttet til eier- og driftsform, herunder hvordan dette påvirker statlige rammeoverføringer og tilskudd, samt vurdere andre muligheter for finansiering av sambandet og tilknyttet infrastruktur. Sambruksavtaler på kaiområdene og med annen kollektivtransport vil også være en del av dette.  

Kontakt
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler