Skipp navigasjon

Privat næringsliv

Oslo Economics bistår privat næringsliv med en rekke ulike typer analyser og rådgivingstjenester, som finansielle analyser, strategisk rådgivning og konkurranse- og markedsanalyser. Våre ansatte har kompetanse blant annet på:

Finansielle analyser:

 • Selskapsgjennomganger
 • Kommersiell due diligence
 • Verdsettingsanalyser
 • Markedsanalyser
 • Analyser av markedsutsikter og markedsposisjon
 • Analyser av reguleringsspørsmål

Konkurranse- og markeds­analyser:

 • Foretakssammenslutninger
 • Brudd på konkurranseloven
 • Erstatningssaker

Strategisk rådgiving:

 • Effektivisering og omstilling
 • Økonomi-, mål- og resultatstyring
 • Virksomhetsstyring og prosjektstyring

Oslo Economics drifter og forvalter flere databaser med opplysninger om bedrifter og markeder:

 • Bedriftsdatabase – komplett oversikt over alle norske virksomheters regnskap fra 2007 til i dag
 • Ferjedatabase – opplysninger om landets markeder for ferje- og hurtigbåttrafikk og fartøyene som betjener de ulike strekningene
 • Bussdatabase – opplysninger om landets markeder busstransport
 • Database for offentlige anskaffelser – opplysninger fra offentlige anbudsdokumenter fra en svært stor del av utlyste oppdrag innenfor alle bransje- og tjenesteområder siden 2013

I våre analyser kan vi støtte oss på kolleger med relevant sektorkompetanse fra både kommunesektoren, statlig sektor, privat næringsliv og frivilligheten på viktige områder som: helse, teknisk sektor, energisektoren og finans.