Skipp navigasjon

Sakkyndig bistand

Oslo Economics bistår aktører som er involvert i rettsaker med sakkyndige økonomiske vurderinger. Vi bistår blant annet i saker som omhandler økonomisk erstatning, verdsettelse av selskaper eller patenter, reguleringskonsekvenser og andre forhold der faktiske og potensielle økonomiske konsekvenser skal belyses.

Vi gjennomfører analyser basert på anerkjente økonomiske teoretiske og empiriske metoder, til bruk både i bevisførselen av årsakssammenhenger og i beregning av økonomiske tap.

Vi tilbyr:

  • Tapsberegninger
  • Verdsettelser
  • Vurdering av økonomiske årsakssammenhenger
  • Vurdering av sannsynlige kontrafaktiske situasjoner
  • Vurderinger i tråd med EU-rammeverk for erstatningsberegning