Skipp navigasjon

Offentlig sektor

Sammen om en bedre kommune har gitt gode erfaringer

Oslo Economics har evaluert programmet Sammen om en bedre kommune, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartentet. Gjennom programmet har 110 […]

Oslo Economics har evaluert gjennomføringen av kommune- og fylkestingsvalget 2015

Oslo Economics har evaluert Kommunal- og moderniseringsdepartementets bistand til gjennomføringen av kommune- og fylkestingsvalget 2015. Departementet utvikler, drifter og forvalter […]

To samferdselsoppdrag til Oslo Economics

Oslo Economics har fått nye analyseoppdrag i samferdselssektoren: vi skal utarbeide en tiltaksanalyse for ferjemarkedet for Statens vegvesen, og blitt […]

I fremtiden vil det være økt behov for jernbane i byområdene

Oslo Economics har bistått Jernbaneverket med deres perspektivanalyse for 2050. Jernbaneverkets perspektivanalyse er et underlagsdokument for arbeidet med rullering av […]