Skipp navigasjon

Kunstig intelligens

Det har vært en rekke gjennombrudd i utviklingen av kunstig intelligens i senere tid, og kunstig intelligens-verktøy tas i bruk innen stadig flere områder. I Oslo Economics er vi opptatt av å utnytte mulighetene som ligger i moderne verktøy, samtidig som personvern, sikkerhet og faglig kvalitet ivaretas.

Fremskritt innen generativ kunstig intelligens har gitt en rekke nye verktøy for produksjon av blant annet tekst og bilder, i tillegg til at eksisterende verktøy blir forsterket med funksjonalitet bygget på generativ kunstig intelligens. Nye teknologiske fremskritt gir mulighet for at mye arbeid kan gjøres både bedre og mer effektivt. I Oslo Economics er vi derfor opptatt av å følge med på og eventuelt ta i bruk nye verktøy for å kunne løse oppdragene våre på best mulig måte. Vi behersker sentrale verktøy innen generativ kunstig intelligens og vurderer fortløpende hvordan nye verktøy kan implementeres i våre arbeidsprosesser.

Samtidig er vi varsomme i implementeringen av nye verktøy knyttet til kunstig intelligens for å sikre at bruken ikke går på bekostning av personvern, sikkerhet og faglig kvalitet. For å ivareta disse hensynene har vi utarbeidet egne retningslinjer for bruk av kunstig intelligens i Oslo Economics. Retningslinjene sikrer en forsvarlig bruk av kunstig intelligens-verktøy i selskapet, i tillegg til at det gir økt transparens og etterrettelighet overfor oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

Kontakt oss
Ove Skaug Halsos
Ove Skaug Halsos
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell