Skipp navigasjon

Helse­økonomiske analyser

Helseøkonomiske analyser er en viktig del av beslutningsgrunnlaget når myndighetene skal utforme offentlige helsetjenester eller finansiere nye legemidler og medisinsk-teknisk utstyr. Oslo Economics er ledende innen helseøkonomiske analyser i Norge. Vi utfører:

 • Økonomiske analyser og evalueringer for offentlige myndigheter, helseforetak, kommuner og pasientforeninger
 • Nye helsetjenester, legemidler og medisinsk teknologi
 • Kostnadsdata og modellering
 • Refusjonssøknader og budsjettanalyser
 • Health Technology Assessment (HTA)
 • Sykdomsbyrde (Burden of disease) og helsetjenestebruk – RWE
 • Biostatistikk og forskningspublikasjoner
 • Strategiske vurderinger og dialog med myndigheter
 • Workshops og kurs
 • Innovasjon og business case
 • Behovsanalyser for sykehusbygg