Skipp navigasjon

Ny rammeavtale med Lillehammer kommune

26.10.2022 - Offentlig sektor

Lillehammer kommune er i en omstilling og ønsker å være best mulig rustet til å utvikle en bærekraftig kommune med riktige tjenester og tjenestenivå til kommunens innbyggere, for eksempel med tanke på skole, helse- og velferdstjenester. De ønsker i tillegg å styrke økonomi- og ledelseskompetansen i kommunen for å være rustet til å møte morgendagens utfordringer. Oslo Economics har nylig blitt tildelt en rammeavtale med kommunen slik at vi kan hjelpe Lillehammer med analyser og vurderinger som kan bidra til bedre beslutningsunderlag for å gjøre økonomiske prioriteringer. Rammeavtalens varighet er på to år, med opsjoner til å forlenge avtalen i ytterlige to år.

Relevante artikler