Skipp navigasjon

Offentlig sektor

For mange mål for offentlige anskaffelser – Høringsinnspill fra Oslo Economics til næringsministeren

Det finnes knapt et samfunnsmål som ikke skal nås gjennom offentlige anskaffelser. Derfor foreslår Oslo Economics at det gis klarere […]

Kronikk: Låst til Veireno

Risikoen i offentlige anskaffelser kan reduseres ved å dele opp kontrakter og stille krav til soliditet  Nordens Napoli, Oslo, har […]

Digital konkurransegjennomføring er samfunnsøkonomisk lønnsomt

Ifølge lov om offentlige anskaffelser er offentlige virksomheter forpliktet til å gjennomføre konkurranse mellom leverandører når varer eller tjenester skal […]

Oslo Economics og Inventura arrangerer frokostmøte om offentlige anskaffelser

Oslo Economics og Inventura holdt fredag 10. mars et frokostseminar om temaet offentlige anskaffelser. Svend Boye, samfunnsøkonom i Oslo Economics, […]

Konsekvenser ved overføring av ansvar for kjøp av regionale flyruter

Regionale flyruter betegner de flyrutene staten subsidierer gjennom kjøp av forpliktelse til offentlig tjenesteyting (FOT) fra flyselskaper. Formålet med kjøp […]

Sammen om en bedre kommune har gitt gode erfaringer

Oslo Economics har evaluert programmet Sammen om en bedre kommune, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartentet. Gjennom programmet har 110 […]

Oslo Economics har evaluert gjennomføringen av kommune- og fylkestingsvalget 2015

Oslo Economics har evaluert Kommunal- og moderniseringsdepartementets bistand til gjennomføringen av kommune- og fylkestingsvalget 2015. Departementet utvikler, drifter og forvalter […]

To samferdselsoppdrag til Oslo Economics

Oslo Economics har fått nye analyseoppdrag i samferdselssektoren: vi skal utarbeide en tiltaksanalyse for ferjemarkedet for Statens vegvesen, og blitt […]

I fremtiden vil det være økt behov for jernbane i byområdene

Oslo Economics har bistått Jernbaneverket med deres perspektivanalyse for 2050. Jernbaneverkets perspektivanalyse er et underlagsdokument for arbeidet med rullering av […]