Skipp navigasjon

Offentlig sektor

Følgeevaluering av kompetansesatsinger i barnevernet 2018–2024

Regjeringen lanserte høsten 2017 strategien: «Mer kunnskap – bedre barnevern. Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018 – 2024». Oslo Economics […]

Evaluering av statens innkjøpssenter

Oslo Economics og Inventura har sammen evaluert Statens innkjøpssenter. Statens innkjøpssenter ble opprettet i 2016 som en fireårig prøveordning, og […]

Konseptvalgutredning om deling av offentlige data

Oslo Economics har bistått Difi med å utarbeide konseptvalgutredning om deling av offentlige data. Vi har hatt hovedansvar for alternativanalysen, […]

Kartlegging av arbeidsdelingen på arkivområdet

Oslo Economics, sammen med Anneli Sundqvist (PhD) og Lars-Erik Hansen (PhD) ved OsloMet, har utført en kartlegging av den lovfestede […]

Evaluering av Norsk Tipping og Norsk Rikstoto ferdigstilt

På oppdrag for Kulturdepartementet har Oslo Economics, i samarbeid med Wikborg Rein advokatfirma og Ståle Pallesen ved institutt for samfunnspsykologi […]

Virkninger av nye samfunnshensyn i offentlige anskaffelser

Det offentlige må ivareta mange hensyn i sine anskaffelser. Innkjøpene skal bidra til mest mulig effektiv ressursbruk, men også bidra […]

Status og råd for etikkarbeid i kommunesektoren

Oslo Economics har, sammen med Kantar TNS og Professor Tina Søreide ved NHH, gjennomført oppdraget «Status og råd for etikkarbeid […]

Muligheter og utfordringer for kunnskapsbyen Bærum

Oslo Economics har på oppdrag fra Bærum kommune utredet muligheter og utfordringer i etableringen av en kunnskapsby i Bærum. Det […]

For mange mål for offentlige anskaffelser – Høringsinnspill fra Oslo Economics til næringsministeren

Det finnes knapt et samfunnsmål som ikke skal nås gjennom offentlige anskaffelser. Derfor foreslår Oslo Economics at det gis klarere […]

Kronikk: Låst til Veireno

Risikoen i offentlige anskaffelser kan reduseres ved å dele opp kontrakter og stille krav til soliditet  Nordens Napoli, Oslo, har […]

Digital konkurransegjennomføring er samfunnsøkonomisk lønnsomt

Ifølge lov om offentlige anskaffelser er offentlige virksomheter forpliktet til å gjennomføre konkurranse mellom leverandører når varer eller tjenester skal […]

Oslo Economics og Inventura arrangerer frokostmøte om offentlige anskaffelser

Oslo Economics og Inventura holdt fredag 10. mars et frokostseminar om temaet offentlige anskaffelser. Svend Boye, samfunnsøkonom i Oslo Economics, […]