Skipp navigasjon

Konkurranseøkonomi og markeds­analyser

Generell konkurranselovgivning, og i noen tilfeller sektorspesifikke reguleringer, setter begrensninger for hvordan bedrifter kan opptre i markeder – og økonomiske analyser er ofte nødvendig i vurderingen av aktørers handlingsrom. Konkurranseøkonomiske analyser er også nyttige i strategiprosesser for å identifisere muligheter og hindringer for vekst og innovasjon, samt for å identifisere behov for, og konsekvenser av, reguleringer og inngrep i markeder.

Oslo Economics er et av de ledende konkurranseøkonomiske miljøene i Norden. Flere av våre medarbeidere har hatt sentrale posisjoner i Konkurransetilsynet, har forskningskompetanse på feltet og er på Global Competition Reviews oversikt over verdens fremste konkurranseøkonomer Vi utarbeider analyser og innsikt basert på de mest oppdatere teoretiske og empiriske metodene. Vi tilpasser alltid analyser og metoder til kundens aktuelle problemstilling, marked og formål. 

Vi har lang erfaring i å bistå kunder i møte med konkurranse- og sektormyndigheter, samt oppdrag som ekspertvitne i rettslige prosesser. Videre har vi god forståelse av hvordan særegenheter i markeder påvirker mekanismene som virker i dem. Dette setter oss i stand til å utvikle relevante analyser og effektiv argumentasjon i enhver sak. Vi har også svært god forståelse av hvordan ulike former for reguleringer og inngrep vil kunne påvirke et gitt marked.   

I samarbeid med de beste konkurranserettsjuristene bistår vi bedrifter og interesseorganisasjoner i saker som behandles av nasjonale og internasjonale konkurransemyndigheter ved:

  • Foretakssammenslutninger
  • Brudd på konkurranseloven
  • Erstatningssaker

Vi anvender også innsikt fra konkurranseøkonomi, og har spesifikk ekspertise, på andre områder som:

  • Markedsanalyser
  • Prisstrategi 
  • Sektorspesifikke reguleringer
  • Offentlige anskaffelser
  • Statsstøtte