Skipp navigasjon

Frivilligheten og ideelle organisasjoner

Frivillige organisasjoner bidrar til inkludering og kompetanse, og gir folk mulighet til å engasjere seg og være en del av et fellesskap. Oslo Economics har opparbeidet seg god kjennskap til frivillige sektor, og har en tydelig forståelse av frivillighetens rolle i samfunnet. Våre medarbeidere har kompetanse blant annet på å gjøre:

  • Kartlegginger
  • Analyser av effekt, verdibidrag og ringvirkninger av tiltak og aktiviteter
  • Samfunnsøkonomiske analyser

Vi har erfaring med å gjøre beregninger for å synliggjøre gevinster som skapes av frivillig sektor, for eksempel fritidsaktiviteter til barn og unge, samtalegrupper for ulike pasientgrupper og pårørende eller gjennomføring av idrettsarrangementer som tufter på frivillig innsats. Vi kan også beregne verdiene som skapes av frivillig innsats. Verdien kan vurderes og beregnes på flere måter. Vi har kompetanse på dynamisk fremstilling av data, som enkelt kan brukes til markedsføring, styringsformål og politisk arbeid.

I våre analyser kan vi støtte oss på kolleger med relevant sektorkompetanse fra både kommunesektoren, statlig sektor, privat næringsliv og frivilligheten på viktige områder som: helse og omsorg, oppvekst, kultur og idrett.

Kontakt oss
Finn Gjerull Rygh
Finn Gjerull Rygh
Marit Svensgaard
Marit Svensgaard