Skipp navigasjon

Innovasjon og digitalisering

Digitalisering og innovasjon er av stor betydning for alle deler av norsk næringsliv og offentlig forvaltning. Oslo Economics har solid kjennskap til og erfaring med innovasjonsarbeid og digitalisering i offentlig sektor. Oslo Economics har bistått en lang rekke virksomheter i konsept- og forprosjektfasen av slike prosjekter, og er eksperter på kravene i utredningsinstruksen (mindre prosjekter) og statens prosjektmodell (store prosjekter). Vi har nøkkelkompetanse knyttet til:

  • Kostnadsestimering
  • Gevinstrealiseringsplaner i forbindelse med store IKT-prosjekter
  • Finansieringsmodeller
  • Organisering og eierskap
Kontakt oss
Guro Landsend Henriksen
Guro Landsend Henriksen
Ove Skaug Halsos
Ove Skaug Halsos
Asbjørn Englund
Asbjørn Englund
Relevante artikler