Skipp navigasjon

Strategisk rådgivning

En strategi er fundamentet for drift og utvikling i enhver virksomhet, både i privat og offentlig sektor. Strategiske valg handler om å finne riktige langsiktige mål som gjør at virksomhetene prioriterer de rette aktivitetene. Operasjonelle beslutninger er mer kortsiktige av natur, og handler om effektiv ressursbruk og at virksomheter gjennomfører utvalgte aktiviteter så godt som mulig. Sammen hjelper dette virksomheten til å nå sine målsetninger, skape et konkurransefortrinn, skaper verdier for sine kunder eller eiere.  Med utgangspunkt i vår sektorkompetanse i kombinasjon med blant annet erfaring fra eier- og virksomhetsstyring, har vi gode forutsetninger for å gi kunnskapsbasert beslutningsstøtte. Vi tilbyr blant annet:

  • Bistand til strategiprosesser og forretningsutvikling for vekst og forbedring
  • Utforming av beslutningsunderlag og kvalitetssikring av store komplekse investeringsbeslutninger
  • Gjennomføring og kvalitetssikring av usikkerhetsanalyser
  • Næringsutvikling og ringvirkningsanalyser
  • Rådgivning om hvordan virksomheter bør tilpasse seg offentlige reguleringer
  • Rådgivning om hvordan virksomheter kan påvirke offentlige reguleringer
  • Analyser som belyser sannsynlige konsekvenser av ulike beslutninger
  • Markeds- og konkurranseanalyser for å sikre bedre forståelse av omgivelsene

Alle våre strategiske analyser er utarbeidet basert på vår omfattende kjennskap til kvalitativ og kvantitativ metode, og er forankret i vår dybdeforståelse av samspillet mellom bedrifter, marked, samfunn og politikk.