Skipp navigasjon

Anskaffelser

Offentlige anskaffelser i form av kjøp av varer, tjenester og investeringer utgjorde 743 milliarder kroner i 2022, eller rundt 13 prosent av brutto nasjonalprodukt. Mer effektive, bedre og mer lovmessige anskaffelser kan gi store gevinster for oppdragsgivere, leverandører og samfunnet som helhet. Vi tilbyr blant annet:

 • Utredning og evaluering av tiltak for å nå offentlige mål på anskaffelsesområdet
 • Bistand til konkrete anskaffelser, herunder:
  • Behovsavklaring- og estimering, inkludert statistiske analyser
  • Leverandørmarkeds- og konkurranseanalyser
  • Utvikling av anskaffelsesstrategier
  • Leverandørrevisjoner
  • Annen bistand til konkurranseforberedelser, -gjennomføring og kontraktsoppføling
 • Rådgivning om organisering av anskaffelsesfunksjoner

Vi har lang erfaring med å bistå offentlige oppdragsgivere og myndigheter på anskaffelsesområdet. Ved behov samarbeider vi med ledende jurister innen anskaffelsesrett.