Skipp navigasjon

Medarbeidere

Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir grunnlag for gode beslutninger. Vi gir råd til bedrifter, myndigheter og organisasjoner.

x