Skipp navigasjon

Konkurranse, marked og regulering

Generell konkurranselovgivning, og i noen tilfeller sektorspesifikke reguleringer, setter begrensninger på hvordan bedrifter kan opptre i markedet – og økonomiske analyser er i mange tilfeller nødvendig for å avgjøre bedrifters eller myndigheters handlingsrom.

Oslo Economics er et av de ledende konkurranseøkonomiske miljøene i Norden. Flere av våre medarbeidere har hatt sentrale posisjoner i Konkurransetilsynet, har forskningskompetanse på feltet og er på Global Competition Reviews oversikt over verdens fremste konkurranseøkonomer. Basert på vår kompetanse, markedsforståelse og oppdaterte faglige metoder, hjelper vi våre kunder med å forstå og forholde seg til krav, inngrep og begrensninger som påvirker deres handlingsrom. I tillegg til å arbeide med utredninger og rådgivning, deltar vi som fagmiljø aktivt innen forskning og samfunnsdebatt på feltet. Oslo Economcis tilbyr konkurranseøkonomiske utredninger, markedsanalyser og annen generell bistand innen konkurranse- og reguleringsøkonomi.

Vi bistår bedrifter og interesseorganisasjoner i saker som behandles av nasjonale og internasjonale konkurransemyndigheter ved:

  • Foretakssammenslutninger
  • Brudd på konkurranseloven
  • Erstatningssaker

Vi anvender også innsikt fra konkurranseøkonomi, og har spesifikk ekspertise, på andre områder som:

  • Markedsanalyser
  • Prisstrategi
  • Sektorspesifikke reguleringer
  • Offentlige anskaffelser
  • Statsstøtte

Vi har både teoretisk og empirisk doktorgradskompetanse knyttet til konkurranse- og reguleringsøkonomiske problemstillinger. Vi samarbeider også med de beste konkurranserettsjuristene for å levere relevante råd og analyser i forbindelse med konkurranse- og erstatningssaker.

Oslo Economics publiserer jevnlig forskningsartikler innenfor konkurranse, marked og regulering. Du finner en oversikt over våre forskningspublikasjoner her.