Skipp navigasjon

Våre forsknings­grupper

Oslo Economics består av flere faggrupper med spesialisert forskningskompetanse som produserer både rapporter og vitenskapelige artikler i ledende tidsskrifter. Vi rekrutterer medarbeidere med formell forskerkompetanse (ph.d.) og er aktive med deltakelse ved konferanser, seminarer og gjennom andre innlegg i den offentlige debatten. Vi har særlig sterke faggrupper innenfor blant annet helseøkonomiske analyser, konkurranseøkonomi og regulering, arbeidsmarkedsøkonomi, utdanning og velferd.

  • Vi publiserer forskningsarbeider i ledende vitenskapelige tidsskrifter
  • Vi deltar i faglige nettverk, deltar på konferanser og seminarer, og vi gjør fagfellevurderinger av vitenskapelige artikler
  • Vi bidrar i undervisning gjennom forelesninger og som sensorer ved høyskoler og universiteter
  • Vi har assosierte partnere i forskerstillinger og en rekke andre samarbeidspartnere ved andre forskningsinstitusjoner
  • Vi kan levere design av forsøk med tiltak som legger til rette for ny forskning og utforme søknader om finansiering til nye prosjekter
  • Vi er godkjent forskningsinstitusjon hos SSB, og har tilgang til data fra microdata.no
  • Vi har nødvendig kompetanse for og erfaring med håndtering av sensitive data, herunder nødvendige prosedyrer og søknader for behandling av personopplysninger i registerdata
Kontakt oss
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther