Skipp navigasjon

Kultur, idrett og medier

Økonomiske tilskudd er viktige for å finansiere drift og prosjekter innen kultur og idrett, og samfunnsøkonomiske analyser er viktige beslutningsgrunnlag for å utløse tilskuddene. Flere av våre medarbeidere har utstrakt erfaring med å arbeide med problemstillinger på kultur- og idrettsområdet, herunder innen både scenekunstfeltet, musikkarrangementer, musikkproduksjon- og distribusjon, museumsdrift, distribusjon av litteratur, filmproduksjon, kringkasting, kulturbygg, arkiv, organisering og drift av idrettsaktiviteter, idrettsarrangementer og idrettsanlegg.

Mediemarkedene er i endring, og digitalisering og distribusjon over internett skaper både utfordringer og muligheter for markedsaktørene. Samtidig er markedene regulert både gjennom sektorspesifikk regulering og generell konkurranseregulering. Oslo Economics er blant de ledende analyse- og rådgivningsmiljøene innenfor medieøkonomi i Norge. Vi har tung fagøkonomisk ekspertise både når det gjelder forretningsmodeller, markedsanalyser og reguleringsspørsmål. Vi samarbeider også med andre ledende forskningsmiljøer, og vi har omfattende praktisk erfaring.