Skipp navigasjon

Aktuelt

Høyesterettsdom om Schibsted/Nettbil i Samfunnsøkonomen

I siste utgave av Samfunnsøkonomen skriver våre kolleger Harald Bergh, Jostein Skaar og Arne Gramstad om Høyesterett sin dom om å oppheve Konkurransetilsynet og Konkurranseklagenemda sine vedtak om å forby Schibsted sitt oppkjøp av Nettbil.

kyr på beite i sol

Frokostseminar om melkemakt: Vil regjeringen avvikle konkurransen i meierimarkedet?

Oslo Economics inviterer igjen til frokostseminar og ny kunnskap om konkurransen i meierimarkedet. Seminaret finner sted onsdag 27. september 08.00–10.00 […]

Glade fotballspillere

Oslo Economics finner store samfunnsøkonomiske gevinster knyttet til gatelagene

Oslo Economics finner at gatelagenes aktiviteter er assosiert med betydelige gevinster for målgruppen og samfunnet for øvrig. Gevinstene er særlig knyttet til bedre helse og livskvalitet, utdanning og arbeid, mestring og tilhørighet, samt et bedre liv til pårørende og gevinster for lokalsamfunn.

Vil du bidra i Oslo Economics’ arbeid med utredning av energi-, klima- og miljøspørsmål?

Samfunnet står overfor et stort omstillingsbehov for å redusere klimautslipp, ivareta natur og ressursgrunnlag og samtidig opprettholde mulighet for verdiskaping og velferd for befolkningen. Oslo Economics bidrar med beslutningsunderlag og belyser de viktige avveiningene myndighetene står overfor i disse viktige spørsmålene.

Oslo Economics søker engasjerte økonomer

Oslo Economics er i sterk vekst, og vi vil derfor gjerne høre fra dyktige økonomer som kan bli en del av vårt team. Som konsulent i Oslo Economics får du mulighet til å jobbe med viktige samfunnsspørsmål i et ledende fagmiljø.

Internships 2024

Vil du bli bedre kjent med et av landets ledende miljøer innenfor samfunnsøkonomisk rådgivning? Vi søker etter kandidater til internships i 2024.

Oslo Economics’ eksperter igjen anbefalt av Who’s Who Legal

Oslo Economics er stolt av å igjen bli anbefalt av Who’s Who Legal, med et sterkt team av konkurranseøkonomer også i 2023-utgaven. Vi takker våre klienter og samarbeidspartnere for den tilliten de viser til vår ekspertise innen spørsmål relatert til konkurranse, antitrust og regulering.

Åtte nyansatte og én som vender tilbake

I august ønsket Oslo Economics velkommen til åtte nye engasjerte og kunnskapsrike konsulenter, i tillegg har vi gleden av å få tilbake en tidligere kollega. De er allerede i gang med å ta fatt i spennende arbeidsoppgaver og prosjekter her på kontoret i Klingenberggata.

Positive erfaringer med tilskudd til utstyr i yrkesfag

Ny rapport viser at utprøvingen av et statlig tilskudd til fag- og yrkesopplæring har gitt store effekter på prioritering av investeringer i utstyr. Slike investeringer har positive virkninger for både utdanningstilbud, elever og næringsliv.

Fremtidig organisering av luftambulansetjenesten

Oslo Economics har analysert økonomiske og administrative konsekvenser av tre alternative modeller for organisering av luftambulansen: 1) Dagens anbudsmodell, 2) Offentlig drift og 3) Drift av ideelle aktører. Vi finner at anbudsregime (med tilleggskrav) gir den laveste forventede kostnaden og risikoen.

Hvordan står det til med Norges omstillingsevne?

Oslo Economics har inngått et samarbeid med Abelia om å videreutvikle og utgi Omstillingsbarometeret for 2023. Formålet med Omstillingsbarometeret er å måle Norges evne til bærekraftig omstilling relativt til andre land.

Oslo Economics deltar på Arendalsuka

Oslo Economics deltar på flere arrangementer under årets Arendalsuka. Les om de ulike arrangementene her.

1 2 56 57