Skipp navigasjon

Aktuelt

Kartlegging av status på hjernehelseområdet

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Oslo Economics våren 2024 gjennomført en kartlegging av status på hjernehelseområdet. Kartleggingen tar utgangspunkt i målene i hjernehelsestrategien og skal inngå som del av kunnskapsgrunnlaget for en oppdatert hjernehelsestrategi.

Årets summer interns har ankommet Oslo Economics

Hver sommertilbyr Oslo Economics internship for dyktige og engasjerte økonomistudenter. Årets interns skal være hos oss i seks uker mellom […]

Evaluering av brillestøtteordninger til barn

På oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Oslo Economics gjennomført en kartlegging og evaluering av brillestøtteordningene rettet mot barn, og en analyse av markedet for salg av briller i Norge. Basert på arbeidet med evalueringen anbefaler vi flere justeringer i dagens støtteordninger.

Stortinget vil forlenge konkurransefremmende tiltak i meierisektoren

Regjeringen ville svekke de konkurransefremmende tiltakene i meierisektoren fra 1 juli. Men flertallet på Stortinget ville det annerledes – og vedtok den 21 juni at tiltakene forlenges. Å opprettholde, og helst forsterke disse tiltakene er i tråd med de vurderinger Oslo Economics har foretatt.

Frokostseminar: Hvordan oppnå effektive prosesser med Konkurransetilsynet

Flere bedrifter har blitt overrasket over hvor tids- og ressurskrevende prosesser med Konkurransetilsynet kan være. Vi inviterer til en nyansert samtale om mulighetene for mer effektive prosesser både i fusjons- og etterforskningssaker.

Internasjonale erfaringer med primærhelseteam

Denne uken har Oslo Economics deltatt på en forskningsworkshop om internasjonale erfaringer med primærhelseteam, sammen med forskere fra Norge, Frankrike, Tyskland og Canada.

Sykehusenes aktivitetsvekst kan ha vært underfinansiert over tid

Erik Magnus Sæther, Anders Modum Bilet, Halvard Sandvik Jansen, Kjartan Sarheim Anthun, Sverre A. C. Kittelsen og Jon Magnussen har skrevet en kronikk i Dagens Medisin om finansiering av sykehus over statsbudsjettet.

Hva er konsekvensene av at ferger og hurtigbåter ikke går som de skal?

De senere årene har det vært et betydelig omfang av kanselleringer og forsinkelser på fergene og båtene i Lurøy. På vegne av Lurøy kommune har Oslo Economics undersøkt hvilke konsekvenser dette har for innbyggere, næringsliv, reisende og den kommunale tjenesteproduksjonen.  

Konkurransetilsynets rapport avliver myter om konkurransen i dagligvaremarkedet

Den 8. mai publiserte Konkurransetilsynet den første delen av sin marginstudie av verdikjeden for dagligvare – som kan lastes ned her. På oppdrag fra NorgesGruppen har Oslo Economics gjennomgått rapporten. Funnene i rapporten tyder på velfungerende konkurranse mellom dagligvarekjeder og at det høye norske prisnivået skyldes forhold lengre oppe i verdikjeden

Kartlegging av pengestrømmene bak TONOs inntekter og utbetalinger

Oslo Economics har bistått TONO med å gi en oversikt over pengestrømmene bak TONOs inntekter og utbetalinger generelt, og på konsertmarkedet spesielt. Om lag 30 000 norske komponister og tekstforfattere fikk utbetalinger fra TONO i 2023, og 90 prosent av disse fikk utbetalt under 13 000 kroner.

Feil bredbåndsregulering kan gi varig konkurranseskade 

På oppdrag fra Enivest har Oslo Economics utført en vurdering av Nkom sin markedsanalyse. Enivest er en bredbåndaktør som Nkom vurderer at har en sterk markedsstilling i Sunnfjord og Nordfjord-regionen i tidligere Sogn og Fjordane fylke. 

Rammeavtale om analyser av avhjelpende tiltak i fusjoner

Sammen med Advokatfirmaet Schjødt har Oslo Economics nylig inngått en rammeavtale med generaldirektoratet for konkurranse (DG Comp) i EU-kommisjonen. Rammeavtalen gjelder vurderinger av avhjelpende tiltak og midlertidige tiltak i forbindelse med fusjoner som blir behandlet hos EU-kommisjonen.

1 2 62 63