Oslo Economics utarbeider analyser og gir råd til bedrifter, organisasjoner og myndigheter

Aktuelt

Markedskartlegging av omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdiesel

I Norge er det krav om at en viss andel av alt drivstoff som selges til veitrafikk, såkalt autodiesel eller bilbensin, skal være biodrivstoff, jf. produktforskriften § 3-3. Omsetningskravet er...

Nyheter

Siste saker fra Oslo Economics

Karriere

Jobb i Oslo Economics

Oslo Economics er et av landets ledende miljøer innenfor samfunnsøkonomisk rådgivning. Muligheter til å jobbe med dagsaktuelle og faglig interessante problemstillinger er stikkord for vår arbeidshverdag. Våre konsulenter er eksperter...

Aktuelle fagområder

Kraftmarkedet

Det norske kraftmarkedet ble liberalisert i 1990 med ikrafttredelsen av energiloven. Formålet med energiloven er å legge til rette for en samfunnsøkonomisk effektiv utnyttelse av våre energiressurser. Siden energiloven trådte i kraft har Norge hatt et markedsbasert system for produksjon og omsetning av elektrisk kraft, mens overføring er et naturlig monopol som er regulert av […]

Publikasjoner

Her finner du oss