Skipp navigasjon

Økonomisk rådgivning og analyse

Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter og organisasjoner. Våre analyser kan være et beslutningsgrunnlag for myndighetene, et informasjonsgrunnlag i rettslige prosesser, eller et grunnlag for interesseorganisasjoner som ønsker å påvirke sine rammebetingelser.

Les mer om Oslo Economics her
o

Aktuelt

1600 Ferdige prosjekter
2009 Grunnlagt
463 Oppdragsgivere
70 Medarbeidere

Oslo Economics utarbeider analyser og gir råd til bedrifter, organisasjoner og myndigheter

Ta kontakt

Våre tjenester

Jobb med oss i Oslo Economics

Oslo Economics er et av landets ledende miljøer innenfor samfunnsøkonomisk rådgivning. Muligheter til å jobbe med dagsaktuelle og faglig interessante problemstillinger er stikkord for vår arbeidshverdag.

Se ledige stillinger

Fagområder