Oslo Economics utarbeider analyser og gir råd til bedrifter, organisasjoner og myndigheter

Aktuelt

Innlegg om innkjøpspriser i dagligvaremarkedet i Dagens Næringsliv

De siste årene har forskjeller i innkjøpspriser mellom dagligvarekjedene vært gjenstand for debatt, og særlig hvorvidt disse forskjellene er skadelige for konkurransen i markedet. I dagens utgave av Dagens Næringsliv...

Nyheter

Siste saker fra Oslo Economics

Karriere

Oslo Economics søker engasjerte økonomer

Oslo Economics er i sterk vekst, og vi vil derfor gjerne høre fra dyktige økonomer som kan bli en del av vårt team. Som konsulent i Oslo Economics får du...

Aktuelle fagområder

Kraftmarkedet

Det norske kraftmarkedet ble liberalisert i 1990 med ikrafttredelsen av energiloven. Formålet med energiloven er å legge til rette for en samfunnsøkonomisk effektiv utnyttelse av våre energiressurser. Siden energiloven trådte i kraft har Norge hatt et markedsbasert system for produksjon og omsetning av elektrisk kraft, mens overføring er et naturlig monopol som er regulert av […]

Publikasjoner

Her finner du oss