Oslo Economics utarbeider analyser og gir råd til bedrifter, organisasjoner og myndigheter

Aktuelt

Oslo Economics skal utrede virkningene av å fjerne eller redusere MVA på reparasjoner

På oppdrag for Forbrukerrådet skal Oslo Economics utrede virkingene av en reduksjon eller fjerning av merverdiavgift på reparasjoner innenfor ulike forbrukermarkeder. Vi skal blant annet analysere i hvilken grad et...

Nyheter

Siste saker fra Oslo Economics

Karriere

Jobb i Oslo Economics

Oslo Economics er et av landets ledende miljøer innenfor samfunnsøkonomisk rådgivning. Muligheter til å jobbe med dagsaktuelle og faglig interessante problemstillinger er stikkord for vår arbeidshverdag. Våre konsulenter er eksperter...

Aktuelle fagområder

Kraftmarkedet

Det norske kraftmarkedet ble liberalisert i 1990 med ikrafttredelsen av energiloven. Formålet med energiloven er å legge til rette for en samfunnsøkonomisk effektiv utnyttelse av våre energiressurser. Siden energiloven trådte i kraft har Norge hatt et markedsbasert system for produksjon og omsetning av elektrisk kraft, mens overføring er et naturlig monopol som er regulert av […]

Publikasjoner

Her finner du oss