Oslo Economics utarbeider analyser og gir råd til bedrifter, organisasjoner og myndigheter

Aktuelt

Analyse av pensjonsmarkedet og påvirkningen på kommunal økonomi

På oppdrag fra Storebrand Livsforsikring AS har Oslo Economics analysert hvilken betydning kommunens valg av pensjonsleverandør har for kommuneøkonomien. Norske kommuner har over 23 milliarder kroner i egenkapital i Kommunal...

Nyheter

Siste saker fra Oslo Economics

Karriere

Jobb i Oslo Economics

Oslo Economics er et av landets ledende miljøer innenfor samfunnsøkonomisk rådgivning. Muligheter til å jobbe med dagsaktuelle og faglig interessante problemstillinger er stikkord for vår arbeidshverdag. Våre konsulenter er eksperter...

Aktuelle fagområder

Kraftmarkedet

Det norske kraftmarkedet ble liberalisert i 1990 med ikrafttredelsen av energiloven. Formålet med energiloven er å legge til rette for en samfunnsøkonomisk effektiv utnyttelse av våre energiressurser. Siden energiloven trådte i kraft har Norge hatt et markedsbasert system for produksjon og omsetning av elektrisk kraft, mens overføring er et naturlig monopol som er regulert av […]

Publikasjoner

Her finner du oss