Skipp navigasjon

Vår virksomhet

Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter og organisasjoner. Våre analyser kan være et beslutningsgrunnlag for myndighetene, et informasjonsgrunnlag i rettslige prosesser, eller et grunnlag for interesseorganisasjoner som ønsker å forstå sine rammebetingelser.

Oslo Economics er et selskap i sterk vekst, og har i dag 70 medarbeidere, hvorav 16 med doktorgrad. Vi arbeider hardt for å ta vare på et godt arbeidsmiljø som tiltrekker seg de beste hodene. Vi er et ungt og spennende miljø, og jobber alltid i team. Les mer om Oslo Economics sitt arbeid med menneskerettigheter og ansvarlige arbeidsforhold, og vårt arbeid for å sikre likestilling og mangfold her.

Besøk oss gjerne i våre lokaler i Oslo sentrum!

Kontakt oss
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp