Skipp navigasjon

Databaser

Oslo Economics drifter og forvalter flere databaser med opplysninger om bedrifter og markeder. Vi jobber kontinuerlig med å samle inn ny informasjon og strukturere denne på en måte som gir oversikt og innsikt til våre oppdragsgivere. Vi tilbyr både salg av data gjennom uttrekk fra databasene og analyser med utgangspunkt i våre innsamlede data.

  • Vår bedriftsdatabase har en komplett oversikt over alle norske virksomheters regnskap fra 2007 til i dag. Databasen inkluderer informasjon om omsetning, kostnader, resultat, balanse, ansatte, eierskap med mer.
  • Vår ferjedatabase inneholder opplysninger om landets markeder for ferje- og hurtigbåttrafikk og fartøyene som betjener de ulike strekningene.
  • Vår bussdatabase inneholder opplysninger om landets markeder for busstransport
  • Vår database for offentlige anskaffelser inneholder strukturerte opplysninger fra offentlige anbudsdokumenter fra en svært stor del av utlyste oppdrag innenfor alle bransje- og tjenesteområder siden 2013
Kontakt oss
Ove Skaug Halsos
Ove Skaug Halsos
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell