Skipp navigasjon

Finansielle analyser

Oslo Economics tilbyr flere typer analyser og tjenester innenfor området finansiell økonomi. Våre konsulenter har blant annet sterk metodekompetanse innenfor verdsetting, markedsanalyse, tidsserieanalyse, modellering, prediksjoner og andre relevante verktøy. Vi har også erfaring fra analyser og utredninger av offentlige finansielle virkemidler og problemstillinger knyttet til regulering av finansielle markeder, og vi forstår finansmarkedenes betydning for samfunnsøkonomisk effektivitet. Vi har også særlig relevant erfaring fra arbeid med markedene for pensjonssparing og forsikring. Våre konsulenter kan blant annet levere:

  • Selskapsgjennomganger
  • Kommersiell due dilligence
  • Verdsettingsanalyser
  • Markedsanalyser
  • Analyser av markedsutsikter og markedsposisjon
  • Analyser av reguleringsspørsmål
Kontakt oss
Ove Skaug Halsos
Ove Skaug Halsos
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp