Skipp navigasjon

Kunnskaps­innhenting

Kunnskapsoppsummeringer og litteraturgjennomganger er nødvendige for kunnskapsbaserte beslutninger. Vi tilbyr:

  • Systematiske litteratursøk og kunnskapsoppsummering basert på nasjonal og internasjonal forskning
  • Å utarbeide søkestrategier, systematisere funn og presentere sentrale resultater
  • Et nasjonalt og internasjonalt nettverk av forskere og områdeeksperter
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Søkekonferanser
  • Se også våre tjenester innen intervjustudier og spørreundersøkelser
Kontakt oss
Guro Landsend Henriksen
Guro Landsend Henriksen
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Marit Svensgaard
Marit Svensgaard