Skipp navigasjon

Finans og skatt

Finanssektoren i Norge spiller en viktig rolle for verdiskaping, økonomisk vekst og omstilling, og er gjenstand for omfattende og kompleks regulering som er i kontinuerlig endring. Det er fundamentalt at finansiell stabilitet og velfungerende markeder sikres. Aktører som Finanstilsynet, Finansdepartementet og Skatteetaten spiller sentrale roller i dette arbeidet. Vår faggruppe har utstrakt kompetanse på området hvor finans- og skattepolitiske problemstillinger møter samfunnsøkonomiske hensyn. Våre medarbeidere har også sterk kompetanse innen tradisjonelle finansøkonomiske metoder til bruk i for eksempel verdsetting, markedsanalyser, prediksjoner, selskapsgjennomganger, vurderinger av finansieringsmodeller og investeringsstrategi. Vår tidligere prosjekterfaring inkluderer blant annet:

 • Verdsetting av selskaper
 • Investeringsanalyser
 • Vurderinger av avkastningskrav
 • Analyser av finansregnskap
 • Analyser av finanspolitiske virkemidler
 • Anbefaling av finansieringsordninger og -modeller
 • Modellering
 • Analyser av finansmarkeder
 • Vurderinger knyttet til finansiell regulering
 • Konsekvensanalyser av skattemessige reguleringer
 • Evalueringer av offentlige tiltak og reguleringer