Skipp navigasjon

Helse og life science

Medisinsk og teknologisk utvikling, endret sykdomsbilde og demografiske endringer gir vekstmuligheter, men også behov for prioritering. Oslo Economics har nøkkelkompetanse innen:

  • Legemidler, device og market access
  • Biostatistikk og forskningsformidling
  • Analyse av virkelighetsdata (real world evidence, RWE)
  • Sykdomsbyrde og samfunnskostnader (cost of illness, COI)
  • HR, personellkostnader og arbeidsmarkedsanalyser
  • Sektor- og ringvirkningsanalyser
  • Investeringsanalyser og konseptvalg – sykehus
  • Organisering og pasientflyt
  • Offentlig-privat samarbeid
  • Innovasjon og helsenæring

Oslo Economics publiserer jevnlig forskningsartikler innenfor helse og life science. Du finner en oversikt over våre forskningspublikasjoner her.