Skipp navigasjon

Presentasjon av funn fra evaluering av tilskudd til husleieboliger på boligkonferanse: Boliger for fremtiden 2023

13.04.2023 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Konferansen Boliger fra fortiden er boliger for fremtiden 2023 foregår denne uken. Vår egen Magne Asphjell er en av mange foredragsholdere som skal ha innlegg på fredagens sesjon. Oslo Economics og By- og regionforskningsinstituttet NIBR har fått i oppdrag av Husbanken å evaluere tilskudd til husleieboliger. Magne kommer og deler foreløpige funn fra evalueringen. Les resten av programmet her: Om konferansen – Boliger fra fortiden er Boliger for fremtiden 2023 (cvent.com).

Kontakt
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Relevante artikler