Skipp navigasjon

Aktuelt

Prosjekt for Difi om samordning av offentlige innkjøp

På oppdag fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal Oslo Economics utrede fordeler og ulemper med samordning av statlig […]

Ivar Sønbø Kristiansen til Oslo Economics

Vi har gleden av å ønske Ivar Sønbø Kristiansen velkommen til Oslo Economics. Ivar er professor ved Avdeling for helseledelse […]

Rammeavtale med Finansdepartementet om kvalitetssikring av statlige investeringer

Oslo Economics har sammen med konsulentselskapene Terramar og Promis vunnet en prestisjetung rammeavtale med Finansdepartementet om kvalitetssikring av statlige investeringer. […]

Nytt prosjekt for Nordisk Ministerråd om næringsutvikling og nye vekstområder

Oslo Economics skal de neste to årene i samarbeid med flere nordiske forskningsmiljøer gjennomføre et omfattende prosjekt for Nordisk Ministerråd. […]

Karl Rikard Løvhaug til Oslo Economics

Vi har gleden av å ønske Karl Rikard Løvhaug velkommen til Oslo Economics. Karl Rikard vil styrke Oslo Economics’ fagmiljø […]

Evaluering av innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren

På oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet skal Oslo Economics evaluere satsingen på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling […]

Personalkostnader på 59 mrd kroner i spesialisthelsetjenesten

På oppdrag fra Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten (BUS) ved Helsedirektoratet har Oslo Economics analysert personalkostnadene i spesialisthelsetjenesten i 2009. Formålet har […]

Nordisk ministermøte om offentlig-privat innovasjonssamarbeid i helsesektoren

Oslo Economics har i samarbeid med nordiske partnere utarbeidet rapporten «Health Innovation in the Nordic Countries». Rapporten dannet grunnlaget for […]

Oslo Economics skal utrede markedspotensialet for viderebruk av offentlige data

På oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet skal Oslo Economics utrede potensialet for verdiskapning knyttet til viderebruk av offentlige data. […]

Håkon Hagtvet til Oslo Economics

Vi har gleden av å ønske Håkon Hagtvet velkommen til Oslo Economics. Håkon er samfunnsøkonom og statistiker fra Universitetet i […]

Ny rammeavtale med Posten Norge

Oslo Economics har i samarbeid med konsulentselskapet Inovati inngått en tre års rammeavtale med Posten Norge om å levere analyser […]

Analyse av offentlig-privat samarbeid i helsesektoren i Norden

Oslo Economics har i samarbeid med DAMVAD og Econ Pöyry fått i oppdrag fra Nordisk Ministerråd å gjennomføre en analyse […]