Skipp navigasjon

Konkurrenceankenævnet opphever konkurransesak mot Post Danmark

20.12.2011 - Uncategorized @no

Oslo Economics har bistått Post Danmark i en konkurransesak som ble behandlet av Konkurrenceankenævnet i Danmark. Vi tok stilling til om Post Danmarks minimumsbetingelser på magasinpost var et ulovlig misbruk av en dominerende stilling. Nævnet kom frem til at minimumsbetingelsene ikke var et ulovlig misbruk.

Relevante artikler