Skipp navigasjon

Rammeavtale med Buskerud kollektivtrafikk

09.02.2012 - Uncategorized @no

Oslo Economics har sammen med konsulentselskapet Sweco inngått en rammeavtale med Buskerud kollektivtrafikk om utvikling og planlegging av kollektivtransporten i Buskerud. Rammeavtalen omfatter blant annet samfunnsøkonomiske analyser og trafikkanalyser i forbindelse med konsekvensutredninger.

Avtalen gjelder frem til februar 2014.

Kontakt: Håkon Hagtvet/Karl Rikard Løvhaug

Relevante artikler