Skipp navigasjon

Oslo Economics evaluerer e-handelsløsning

14.02.2012 - Uncategorized @no

På oppdrag for Direktoratet for økonomistyring (DFØ) evaluerer Oslo Economics og Terramar kvalitet, kostnadseffektivitet og brukertilfredshet i DFØs e-handelsløsning for statlige virksomheter. I tillegg gjør vi en vurdering av tilrettelegging for gevinstrealisering og en overordnet samfunnsøkonomisk vurdering av løsningen.

Kontakt: Marit Svensgaard.

Relevante artikler