Skipp navigasjon

Vellykket språk- og litteraturpolitikk

03.01.2012 - Uncategorized @no

På oppdrag fra Kulturdepartementet har Oslo Economics utredet det statlige virkemiddelapparatet på litteratur- og språkområdet. Utredningen viser at de språk- og litteraturpolitiske målene nås bedre nå enn tidligere og bedre i Norge enn i Sverige og Danmark.

Utredningen er gjort i samarbeid med BI-professorene Christian Riis og Espen R. Moen og Simonsen Advokatfirma.

Kontakt Ove Skaug Halsos.

Relevante artikler