Skipp navigasjon

Behovet for drosjeløyver i Oslo og Akershus

19.12.2011 - Uncategorized @no

Oslo Economics har sammen med Menon utredet behovet for drosjeløyver i Oslo og Akershus på oppdrag fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Relevante artikler