Skipp navigasjon

Aktuelt

Hvordan har prøveordningen med innstegsstillinger i akademia fungert og hva kan bli bedre?

Innstegsstillinger skulle bidra til mer forutsigbare og attraktive karriereordninger i den internasjonale kampen om unge forskere.
Oslo Economics har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet gjennomført en evaluering av prøveordningen med ansettelse på innstegsvilkår i universitets- og høyskolesektoren.

I hvilken grad blir muslimer diskriminert i arbeidslivet, og hva kan bidra til å redusere diskrimineringen?

Oppdraget har kartlagt omfanget, innholdet og konsekvensene av diskriminering av muslimer i arbeidslivet, og identifisert mulige tiltak som bidra til å redusere diskrimineringen.

Oslo Economics har evaluert refusjonsordningen for spillolje  

Oslo Economics har i samarbeid med Mepex gjennomført en evaluering av refusjonsordningen for spillolje på oppdrag for Miljødirektoratet. Formålet med evalueringen har vært å belyse effekter av ordningen på innsamlingen av spillolje, og om det er behov for justeringer i ordningen.  

Oslo Economics har bidratt i Matsvinnutvalgets arbeid

Norge har et mål om å halvere matsvinnet fra 2015 til 2030. For å nå dette målet ble Matsvinnutvalget satt ned av klima- og miljøministeren og landbruks- og matministeren i februar 2023. Oslo Economics har vurdert økonomiske og administrative konsekvenser ved utvalgets anbefalte virkemidler for halvering av Norges matsvinn.

Evaluering av pilot med kvitteringsordning ved personkontroll

I perioden fra 5. desember 2022 til 3. september 2023 ble det gjennomført en pilot i Oslo sentrum hvor politiet, ved personkontroller, ga en kvittering som bekreftelse på kontrollen. Oslo Economics har i samarbeid med NIBR ved OsloMet evaluert piloten på oppdrag fra Politidirektoratet.

Rammeavtale om analyser av statsstøttesaker med generaldirektoratet for konkurranse i EU-kommisjonen

Oslo Economics har, i samarbeid med advokatfirmaet Schjødt, inngått nok en rammeavtale med Generaldirektoratet for Konkurranse (DG Competition) i EU-kommisjonen. I denne rammeavtalen vil vi bistå Kommisjonens arbeid i statsstøttesaker. Dette inkluderer analyser av ulike type transaksjoner som involverer offentlige midler, for eksempel offentlige investeringer, lån, garantier og salg av eiendeler.

Evaluering av tilskudd til AFT/VTA

Oslo Economics har evaluert tilskudd til arbeidsmarkedstiltakene Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Vi har vurdert konsekvenser av ulike tilpasninger av tilskuddssatsene. Vi finner få tegn til systematisk over- eller underfinansiering av tiltaksarrangørene.

Årets winter interns har ankommet Oslo Economics

Hver vinter tilbyr Oslo Economics internship for dyktige og engasjerte økonomistudenter. Årets interns skal være hos oss i seks uker mellom desember og februar, og har allerede kommet godt i gang med arbeidet. Studentene får mulighet til å delta i en rekke ulike prosjekter i løpet av tiden hos oss, og får på denne måten et godt innblikk i livet hos Oslo Economics.

Oslo Economics åpner Bergenskontor!

OE-familien vokser med et splitter nytt hjem i Markeveien 1, midt på Torgallmenningen i Bergen sentrum! Bergenskontoret er en fullintegrert del av Oslo Economics, og samarbeider sømløst med ressurser i Oslo og Berlin.

Oslo Economics rangert blant de 20 fremste konkurranseøkonomiske miljøene av Global Competition Review 

Oslo Economics er anerkjent som «higly recommended» av Global Competition Review (GCR) i deres GCR 100 – 2024-rangering. Dette betyr at vi er rangert blant de fremste 20 konkurranseøkonomiske miljøene i verden. 

Havvindprosjekter for NVE: Analyser av virkninger for fiskeri og havbruk

Oslo Economics er tildelt to betydningsfulle oppdrag for Norges vassdrags- og energidirektorat. Det ene oppdraget er en fagutredning av virkningene havvind har for fiskeri og det andre er en fagutredning av konsekvensene for havbruk til havs.

Egne merkevarer er i forbrukernes interesse

Næringsministeren arrangerte dagligvareseminar om sin 10-punktsplan fredag 15. desember. Oslo Economics utarbeidet tidligere i år en rapport for NorgesGruppen hvor vi analyserte hvordan EMV påvirker dagligvaremarkedet.