Skipp navigasjon

Kvalitetssikring av gigantisk veiprosjekt på Vestlandet

04.01.2012 - Uncategorized @no

Oslo Economics har fått i oppdrag fra Finansdepartementet og kvalitetssikre konseptvalgutredningen for et stort nytt veiprosjekt mellom Skei i Sogn og Fjordane og Valsøya i Møre og Romsdal. Kvalitetssikringen gjennomføres i samarbeid med Terramar.

Kontakt: Rolf Sverre Asp

Les mer og last ned dokumenter her

Relevante artikler