Skipp navigasjon

Aktuelt

Ny rapport: Vurdering av Kystbuss-samarbeidet

På oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har Oslo Economics vurdert effektivitetsvirkningene av samarbeidet mellom transportselskapene Tide og Boreal om […]

Kvalitetssikringsrapport om Arkivverket

Oslo Economics, Terramar og Promis har kvalitetssikret strategi for videre håndtering av arkivtilvekst og digitaliseringsutfordringer hos Riksarkivet og statsarkivene. Oppdraget […]

Forprosjekt om vurdering av statlige investeringer

Oslo Economics har sammen med Terramar og Promis en avtale med Finansdepartementet om kvalitetssikring av store statlige investeringer. Forskningsprogrammet Concept, […]

Effektivitetsvurdering av Kystbussamarbeidet

På oppdrag fra Fornyings-, kirke- og administrasjonsdepartementet skal Oslo Economics vurdere effektivitetsvirkningene av samarbeidet mellom transportselskapene Tide og Boreal om […]

Rammeavtale med de regionale helseforetakene om kvalitetssikring av større investeringer

Oslo Economics har sammen med konsulentselskapene Terramar, Promis og Hospitalitet vunnet en rammeavtale med de regionale helseforetakene om kvalitetssikring av […]

Oppgradering av datasystemene til Toll- og avgiftsdirektoratet

Hvert år fastsettes og innkreves det avgifter for ca 80. milliarder kroner ved bruk av TVIST-systemene, som er et datasystem […]

Line Bakken til Oslo Economics

Vi har gleden av å ønske Line Bakken velkommen til Oslo Economics. Line vil ytterligere styrke vårt fagmiljø innenfor reguleringsøkonomi, […]

Samfunnsøkonomisk analyse for Politidirektoratet

Oslo Economics har fått i oppdrag fra Politidirektoratet å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse knyttet til en konseptvalgutredning (KVU) relatert til […]

Lemminkäinen får kjøpe Mesta Industri

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om at Lemminkäinen Norge AS sitt oppkjøp av Mesta Industri AS tillates på vilkår av at […]

Kvalitetssikring Arkivverket

Oslo Economics er i gang med sitt første KS1-prosjekt under den nye rammeavtalen med Finansdepartementet, i samarbeid med konsulentselskapene Terramar […]

Utviklingen i bearbeidingsgrad og marginer i kjøttindustrien

På oppdrag fra Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund har Oslo Economics studert utviklingen i bearbeidingsgrad og marginer i kjøttindustrien.

Ny rapport om markedspotensial ved økt tilgjengeliggjøring av offentlig data

Det er et potensial for å utnytte offentlig sektors data bedre enn i dag. Økt tilgjengelighet til dataene, gjennom lavere […]