Skipp navigasjon

Samfunnsøkonomisk analyse og markedsanalyse av digital postkasse

15.02.2012 - Uncategorized @no

Oslo Economics bistår Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) i utarbeidelse av samfunnsøkonomisk analyse og markedsanalyse av innføring av digital postkasse i offentlig forvaltning.

Det innebærer å vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet av ulike alternativer for etablering og bruk av digital postkasse samt markedsmessige vurderinger av markedstilbudet og konkurransesituasjonen på leverandørsiden.

Kontakt: Marit Svensgaard.

Relevante artikler