Skipp navigasjon

Oslo Economics evaluerer konkurranseutsetting av ferjer

03.02.2012 - Uncategorized @no

Hensikten med å anbudsutsette riksvegferjesambandene var å oppnå tilbudsforbedringer og fornye ferjeflåten. Oslo Economics skal evaluere om målsetningene ble nådd og foreslå tiltak for neste anbudsrunde.

Statens vegvesen er oppdragsgiver.

Kontakt Karl Rikard Løvhaug.

Relevante artikler