Skipp navigasjon

Aktuelt

Personalkostnader på 59 mrd kroner i spesialisthelsetjenesten

På oppdrag fra Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten (BUS) ved Helsedirektoratet har Oslo Economics analysert personalkostnadene i spesialisthelsetjenesten i 2009. Formålet har […]

Nordisk ministermøte om offentlig-privat innovasjonssamarbeid i helsesektoren

Oslo Economics har i samarbeid med nordiske partnere utarbeidet rapporten «Health Innovation in the Nordic Countries». Rapporten dannet grunnlaget for […]

Oslo Economics skal utrede markedspotensialet for viderebruk av offentlige data

På oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet skal Oslo Economics utrede potensialet for verdiskapning knyttet til viderebruk av offentlige data. […]

Håkon Hagtvet til Oslo Economics

Vi har gleden av å ønske Håkon Hagtvet velkommen til Oslo Economics. Håkon er samfunnsøkonom og statistiker fra Universitetet i […]

Ny rammeavtale med Posten Norge

Oslo Economics har i samarbeid med konsulentselskapet Inovati inngått en tre års rammeavtale med Posten Norge om å levere analyser […]

Analyse av offentlig-privat samarbeid i helsesektoren i Norden

Oslo Economics har i samarbeid med DAMVAD og Econ Pöyry fått i oppdrag fra Nordisk Ministerråd å gjennomføre en analyse […]

Økt behov for statlig kjøp av post- og banktjenester

Oslo Economics har i en utredning for Samferdselsdepartementet funnet ut at statlig kjøp av post- og banktjenester til en viss […]

Oslo Economics analyserer personalkostnadene i spesialisthelsetjenesten

På oppdrag fra Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten (BUS) ved Helsedirektoratet skal Oslo Economics analysere personalkostnadene for spesialisthelsetjenesten. Formålet er å utarbeide […]

Marit Svensgaard til Oslo Economics

Vi har gleden av å ønske Marit Svensgaard velkommen til Oslo Economics. Marit er siviløkonom fra NHH og har mange […]

Kjernejournal – bedre tilgang til kritisk pasientinformasjon

Oslo Economics har i samarbeid med PricewaterhouseCoopers og professor Ivar Sønbø Kristiansen utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av kjernejournal. Kjernejournal er […]

Norwegian tilkjent erstatning fra SAS på 160 millioner kroner

Borgarting lagmannsrett har dømt SAS til å betale et erstatningsbeløp på 160 millioner kroner pluss saksomkostninger for industrispionasje. Tingretten avgjorde […]

Oslo Economics skal analysere effekten av økt konkurranse i postsektoren

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet skal Oslo Economics utrede hva slags effekt økt konkurranse i postsektoren vil ha på statlig kjøp […]