Skipp navigasjon

Analyse av konkurranseforholdene i jernbanesektoren

16.01.2012 -

På oppdrag fra Statens jernbanetilsyn har Oslo Economics analysert eierforholdene i den norske jernbanesektoren og betydningen eierforholdene har for konkurransen.

Kontakt Ove Skaug Halsos.

Relevante artikler