Skipp navigasjon

Ikke tilstrekkelig trafikkgrunnlag for anbefalt veg- og jernbaneløsning mellom Trondheim og Steinkjer

08.02.2012 - Uncategorized @no

Oslo Economics og Terramar har kvalitetssikret konseptvalgutredning (KS1) av transportløsning for veg og jernbane mellom Trondheim og Steinkjer på oppdrag av Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Kvalitetssikringen viser at det ikke er tilstrekkelig trafikkgrunnlag for det anbefalte investeringsforslaget (ca 23 mrd kr). Vi anbefaler derfor en redusert løsning basert på veg, supplert med elektrifisering av jernbanen.

Kontakt: Erik Magnus Sæther

Last ned rapporten her

Relevante artikler