Skipp navigasjon

Fremtidens løsning for vei og jernbane mellom Trondheim og Steinkjer

10.10.2011 - Uncategorized @no

Oslo Economics kvalitetssikrer konseptvalgutredning for transportløsning og utbyggingsrekkefølge av ny vei og jernbane mellom Trondheim og Steinkjer. Prosjektet er et KS1-prosjekt for Samferdselsdepartementet under rammeavtalen med Finansdepartementet, og løses i samarbeid med Terramar.

Kontakt: Håkon Hagtvet og Erik Magnus Sæther.

Relevante artikler