Skipp navigasjon

Forprosjekt om vurdering av statlige investeringer

25.08.2011 - Uncategorized @no

Oslo Economics har sammen med Terramar og Promis en avtale med Finansdepartementet om kvalitetssikring av store statlige investeringer. Forskningsprogrammet Concept, i regi av NTNU, utvikler kunnskap rundt effekten av de samme investeringene. Oslo Economics gjennomfører for tiden et forprosjekt for Concept hvor hensikten er å vurdere hvordan konkurranse- og markedsforhold skal hensyntas når man vurderer investeringene.

Kontakt: Asbjørn Englund.

Relevante artikler