Skipp navigasjon

Kvalitetssikringsrapport om Arkivverket

31.08.2011 - Uncategorized @no

Oslo Economics, Terramar og Promis har kvalitetssikret strategi for videre håndtering av arkivtilvekst og digitaliseringsutfordringer hos Riksarkivet og statsarkivene. Oppdraget er gjennomført under kvalitetssikringsregimet KS 1 på vegne av Finansdepartementet og Kulturdepartementet. Vår samfunnsøkonomiske analyse viser at trinnvis utbygging av sentralmagasin er å anbefale. Både digitalisering av papirarkiver og utbygging ved det enkelte statsarkiv har høyere kostnader.

Kontakt: Karl Rikard Løvhaug.

Relevante artikler