Skipp navigasjon

Oslo Economics evaluerer handlingsplan for universell utforming

24.10.2011 - Uncategorized @no

På oppdrag for Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet skal Oslo Economics evaluere regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013. Evalueringen gjennomfører vi sammen med Universell utforming AS.

Kontakt: Håkon Hagtvet.

Relevante artikler