Skipp navigasjon

Utredningsgrunnlaget for offentlige tiltak og reformer

28.11.2011 - Uncategorized @no

Oslo Economics skal bistå Riksrevisjonen i en undersøkelse av utredningsgrunnlaget for offentlige tiltak. I denne undersøkelsen skal vi belyse om fagdepartementenes utredning av offentlige tiltak gir Stortinget et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag.

Kontakt: Karl Rikard Løvhaug.

Relevante artikler