Skipp navigasjon

Studie av bokbransjen

13.10.2011 - Uncategorized @no

På oppdrag fra Kulturdepartementet skal Oslo Economics utrede de statlige litteratur- og språkpolitiske virkemidlene. Utredningen skal gjøres i samarbeid med Simonsen advokatfirma og BI-professorene Christian Riis og Espen R. Moen.

Kontakt: Ove Skaug Halsos.

Relevante artikler