Skipp navigasjon

Hvordan påvirkes konkurranse og markedsutvikling av store statlige investeringer?

25.11.2011 - Uncategorized @no

Oslo Economics har på oppdrag fra NTNUs Concept-program vurdert hvordan konkurransen og markedsutviklingen påvirkes av store statlige investeringer. Oppdraget er gitt i forbindelse med Oslo Economics’ rammeavtale med Finansdepartementet om å kvalitetssikre større statlige investeringer.

Relevante artikler