Skipp navigasjon

Aktuelt

Gevinstrealisering eResept

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Oslo Economics kvalitetssikret arbeidet med å undersøke virkningene av å innføre elektronisk resept for helserefusjonsområdet. […]

Konsekvenser av preferansepolitikk i programvaremarkedene

På oppdrag for Microsoft Norge har Oslo Economics utredet konsekvensene av preferansepolitikk i programvaremarkedene.

Gjesteforelesning på Handelshøyskolen BI

Rolf Sverre Asp og Asbjørn Englund fra Oslo Economics var gjesteforelesere på mastergradkurset Industrial Economics på BI våren 2010. Temaet […]

Erstatning på 10,5 millioner kroner til Norgestaxi

Borgarting lagmannsrett har gitt Norgestaxi fullt medhold i saken mot Oslo kommune. De må betale drosjesentralen erstatning på 10,5 millioner […]

Konkurransen i matvarebransjen

Ove Skaug Halsos skriver i en kronikk i DN 7. januar 2010 at debatten rundt konkurransen i matvarebransjen er overfladisk […]

Hva kjennetegner egentlig et dominerende foretak?

Det årlige konkurranserettskurset i Sandefjord ble arrangert 17.-18. september. Blant foredragsholderne var Oslo Economics’ Rolf Sverre Asp som blant annet […]

Erik Magnus Sæther ny partner i Oslo Economics

Vi har gleden av å ønske Erik Magnus Sæther velkommen som partner i Oslo Economics. Erik begynner 1. desember.

Oslo Economics om konkurransepolitikk i DN

Oslo Economics’ medarbeider Ove Skaug Halsos skriver i en kronikk i Dagens Næringsliv i dag at venstresiden bør få konkurransepolitikken […]

Mobilregulering reduserer mobildekningen

En ny rapport viser at dagens mobilregulering er med på å redusere den samlede mobildekningen i Norge. Årsaken er at […]

Ny bok: ”Konkurranseloven fem år – Erfaringer og reformbehov”

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) gir ut bok i forbindelse med 5 års jubileumet for konkurranseloven. Med artikkelsamlingen ”Konkurranseloven fem år – Erfaringer […]

1 2 60 61