Skipp navigasjon

Effektivitetsvurdering av Kystbussamarbeidet

23.08.2011 - Uncategorized @no

På oppdrag fra Fornyings-, kirke- og administrasjonsdepartementet skal Oslo Economics vurdere effektivitetsvirkningene av samarbeidet mellom transportselskapene Tide og Boreal om Kystbussen, som er en ekspressbuss som kjører mellom Stavanger og Bergen. Analysen gjøres for å ta stilling til om samarbeidet er i overenstemmelse med konkurranseloven § 10 som forbyr konkurranseskadelig samarbeid.

Kontakt: Ove Skaug Halsos/Karl Rikard Løvhaug.

Relevante artikler